בתקשורת

כתבה בערוץ  12 

ראיון בנוגע להשפעת המיסוי על האוכלוסיה החרדית

כתבה בN12

כתבה על פרויקט מלגות הלימוד לחוזרים בשאלה